Wijkkrant

De wijkkrant - ofwel 'de Oranjeglossy' - Oranjewijk Ons Koninkrijk verschijnt vier keer per jaar. De redactie beschikt over een aantal vaste gastschrijvers en - fotografen/illustratoren.

 

Alle edities vanaf 2020 zijn te vinden in de O(ranjewijk)bieb

Alle edities tot 2020 zijn te vinden in de Wijkkrantbibliotheek.  

 

Redactie:

Fransje Grisnich / Rita Hogerhuis / Sita Koning / Hein Kraij / Rixt Leijstra

redactie@oranjewijk.nl 

 

Gastschrijvers/illustratoren:

Gerco van Beek / Luuk van der Veen 

 

Opmaak:

Verkorteweg CRM: Gilbert Terpstra / Jenny Piso

 

Bezorging:

Sake en Jisk