Wijkkrant

De wijkkrant - ofwel 'de Oranjeglossy' - Oranjewijk Ons Koninkrijk verschijnt vier keer per jaar. De redactie beschikt over een aantal vaste gastschrijvers en - fotografen/illustratoren.

 

Alle edities vanaf 2020 zijn te vinden in de O(ranjewijk)bieb

Alle edities tot 2020 zijn te vinden in de Wijkkrantbibliotheek.  

 

Redactie:

Fransje Grisnich / Rita Hogerhuis / Sita Koning / Hein Kraij / Rixt Leijstra

redactie@oranjewijk.nl 

 

Gastschrijvers/illustratoren:

Gerco van Beek / Luuk van der Veen 

 

Opmaak:

Verkorteweg CRM: Gilbert Terpstra / Jenny Piso

 

Bezorging:

Sake en Jisk

 

Wijkkrant edities:

September 2022

Fietsstraat / Neo / Oranjewijk op tv / Elektrisch naar Frankrijk / Arend Loerts / Daklozen / Groots groen / Irpin / Gerard Draaisma

 

Juni 2022

Linda Nauta / Pasen / De Klasse / Walking dinner / Henk Krist / Bosk-Tún / Moestuin / Borrel / Amaryllis / Neo

 

Mei 2022

Wijkpanel / De reizende kookvrouw / Zuidergrachtswal 19-20 / Hermien Koen / SRV / Gorrit Twijnstra / Jongerenwerk / Neo

 

Januari 2022

Andrea Möller - Luna / Bert Natuur / Tuin in de winterslaap / Gré Huizenga-Wierdsma / Hans Stapel / Nepnieuws / Neo / Popmahuisjes / Burendag / St. Maarten / Gysbert Hettinga