Wijkvereniging

De Oranjewijk heeft sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een bloeiende wijk-en speeltuinvereniging. Het bestuur van de Wijkvereniging beheert het wijkgebouw en de speeltuin en houdt als overkoepelend wijkorgaan toezicht op een aantal wijkcommissies.

 

Bestuur Wijkvereniging Oranjewijk:

Mirjam Pruiksma (voorzitter) / Gerben Dijkstra (secretaris en tijdelijk penningmeester) / Tino Renkema / Janna Kaspers.

wijkvereniging@oranjewijk.nl 

 

Beheerder Wijkgebouw:

Henk Krist: 06 - 26 218 914.

Adres wijkgebouw: Gysbert Japicxstraat 51

 

Lid/sponsor worden van de Oranjewijk?

Voor een tientje per jaar is een heel gezin lid!

Vul het machtigings- en het lidmaatschapsformulier in en doe het in de bus op het vermelde adres.

Lidmaatschaps- en machtigingsformulier

 

 

De commissies die zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk:

 

Wijkkrantredactie:

Hein Kraij / Fransje Grisnich / Rita Hogerhuis / Sita Koning / Rixt Leijstra

redactie@oranjewijk.nl

 

Boomspiegelcommissie:

Sjoeke Mulder / Ines Jonker

 

Kinderactiviteitencommissie:

Soumaya Betrachi / Annet van der Meulen / Rixt Leijstra / Gerdien Laning

kinderactiviteiten@oranjewijk.nl

 

Oranjehofcommissie:

Femke Molenaar / Christine Pietersen

oranjehof@oranjewijk.nl 

 

Speeltuincommissie:

Speeltuinbeheerder: Remon Smallenbroek

speeltuin@oranjewijk.nl 

 

Oudpapiercoördinator:

Janny Kamp

janny@contagio.nl

Download de Omrin Afvalapp voor de inzameldata van afval en oud papier! 

 

 

 

Privacy Statement Wijkvereniging Oranjewijk