Nieuws


 

dinsdag 4 februari 2020 'Kwartaaloverzicht'

Gestolen:

6 oktober: 1 fiets. Willem Lodewijkstraat

10 oktober: 1 fiets. Gysbert Japicxstraat.
14 oktober: 3 fietsen. Willem Lodewijkstraat.
14 oktober: 2 fietsen. Achter de Hoven.
22 oktober: 1 fiets. Kanaalstraat.
23 oktober: 1 fiets. Emmakade.
23 oktober: 1 fiets Johan Willem Frisostraat.
23 oktober: 3 fietsen. Gysbert Japicxstraat.
3 november: 2 fietsen. Emmakade.
7 december: 1 fiets. Willem Lodewijkstraat.
19 januari: 1 fiets. Emmakade.
2 februari: 1 fiets. Gysbert Japicxstraat.
27 oktober: Auto bekrast. Verkorte Weg.
20 december: Auto opengebroken. Maria Louisestraat.

3 februari: Auto opengebroken. Gysbert Japicxstraat.

 

Aldus Next Door en FB. De fietsen vallen niet in de categorie 'vierdehands'. Overwegend prijzige fietsen, met kinderzitjes en zo... Pas op je spullen en op die van je buren. Doe in ieder geval aangifte!

maandag 28 oktober 2019 De Boatrace

Op zondagmiddag 10 november 2019 om 14.00 uur zal langs de Emmakade in Leeuwarden “De Boatrace” LRV Wetterwille – KGR De Hunze plaatsvinden. Een historische race die voor het eerst werd gevaren in 1926. De start zal plaatsvinden ter hoogte van de Tweede Kanaalsbrug bij de Friese Vlag. Er wordt geroeid richting de binnenstad en de finish ligt op ongeveer 800 meter ter hoogte van de Johan Willem Frisostraat. Bij restaurant Proefverlof zal een wisselvlot worden gebouwd. Het water op de Emmakade zal tussen ca. 14.00 en 16.00 uur gestremd zijn voor bootverkeer. In de jaren ’20 stonden er meer dan 5.000 toeschouwers op de kant. Wij hebben niet de illusie dat dat weer gaat gebeuren echter wij zouden het leuk vinden als u de roeiers in grote getale komt aanmoedigen. 

 

Met vriendelijke groet,

De Boatrace-commissie LRV Wetterwille

vrijdag 4 oktober 2019 Burgemeester Buma op bezoek

De kersverse burgemeester Van Haersma Buma bracht vanmiddag een bliksembezoek aan de Oranjewijk. Buma toert momenteel door alle wijken en dorpen van de gemeente en vanmiddag waren de Oranjewijk, Schepenbuurt, Wielenpolle en Achter de Hoven aan de beurt. Mirjam Pruiksma (voorzitter wijkvereniging) en Erika van Driel (wijkpanel) loodsten de burgemeester en gemeentedelegatie op de fiets door de wijk.

Via o.a. de Klanderijbuurt, langs Zienn, een rondje om de kleurrijkste parkeergarage van Nederland, de studentenpanden op Achter de Hoven en de Kanaalstraat, de Johan Willem Frisostraat, de schepen aan de Emmakade, de speeltuin, de moestuin op het Emmaplein naar het buurthuis in de Gysbert Japicxstraat. Daar werd hij opgewacht door Andries van Weperen (voorzitter van de NEO) en Henk de Vries, de schrijver van het boek ‘Tussen twee Bruggen, Emmakade Leeuwarden’. Buma bleek zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de Oranjewijk en de activiteiten van de NEO. Na koffie, thee, koekjes en het uitpakken van het cadeau (het boek van Henk de Vries) vertrok het gezelschap naar de Knoopstraat voor het volgende bezoek.

 

dinsdag 1 oktober 2019 6 oktober Buurtcafé!

De Wijkvereniging organiseert iedere eerste zondag van de maand een buurtcafé. Voor wijkbewoners die op zondagmiddag zin hebben in een goed gesprek en een drankje.

woensdag 21 augustus 2019 7 september: Oranjewijkdag!

Op zaterdag 7 september kun je deelnemen aan verschillende activiteiten in de Oranjewijk.

Van 13.00 tot 16.00 uur: Garage Sale: Oranjewijkers verkopen spullen in hun voortuin of op de stoep (plattegrond verkrijgbaar op 7 september). Opgeven kan tot 25 augustus via info@oranjewijk.nl.

Van 13.00 tot 16.00 uur: Oranjewijkers laten zien welke energiebesparende maatregelen ze in huis hebben getroffen en vertellen wat het hen oplevert (plattegrond verkrijgbaar op 7 september). De NEO (Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk) staat ook met een stand in de speeltuin.
Van 16.00 tot 20.00 uur: Zomerfeest in de speeltuin: met barrista, pizzabakkers, hapjes, drankjes en een overweldigend optreden van het trio Ossenkop (met Oranjewijker Cees Jolmers)!

maandag 11 februari 2019 Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk

Op 9 februari 2019 is de Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk opgericht. De coöperatie wil aan de slag met zonne-energie (opwekken van stroom op parkeergarage De Klanderij en op de daken van appartementen en partuciliere huizen. Met isolatie en energiebesparing (collectieve inkoop), electrisch vervoer (deelauto's) en op de lange termijn met biogas in de wijk. Voor de verschillende projecten worden werkgroepen samengesteld. Ook is de coöperatie op zoek naar vrijwilligers om bepaalde taken op zich te nemen. 

Meer info: www.nieuweenergieoranjewijk.nl

 

 

maandag 28 januari 2019 Gemeenteraad geeft verklaring van geen bedenkingen af

Op 23 januari 2019 heeft de gemeenteraad (met 28 stemmen voor en 11 tegen) een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het bouwen van 23 extended stay appartementen en een penthouse op het perceel Achter de Hoven 1 te Leeuwarden. Tegen stemden de fracties van PGL, ChristenUnie, Lijst058, 50Plus en raadslid Jacobi.

 

Uitzending raadsvergadering en documentatie

 

De verleende omgevingsvergunning ligt van donderdag 21 februari 2019 tot en met donderdag 4 april 2019 ter inzage op het gemeentehuis. 

 

Verleende omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken 

 

 

Publicatie staatscourant 

woensdag 31 oktober 2018 Verslag Informatiebijeenkomst

Op 13 september 2018 vond de informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Emmakade plaats in het buurthuis in de Gysbert Japicxstraat. Ruim zestig verontruste bewoners van de Emmakade en de aangrenzende straten waren hierbij aanwezig.


De gemeente maakte een verslag van de bijeenkomst dat op 22 oktober beschikbaar werd gesteld. 

 


maandag 1 oktober 2018 Energiecafé

Op zaterdag 20 oktober organiseert de NEO-Commissie van de Oranjewijk een Energiecafé. 

Locatie: Buurthuis, Gysbert Japicstraat 51.

Aanvang: 16.00 uur.  

zaterdag 1 september 2018 Zomerfeest

Op zaterdag 15 september organiseert de wijkvereniging een Zomerfeest voor alle Oranjewijkers. Met een hapje en een drankje, muziek, springkussens en nog veel meer gezelligheid. Komt allen! 

donderdag 23 augustus 2018 Herinrichting Emmakade

Bericht van de gemeente:
De gemeente is voornemens de Emmakade zuidzijde tussen de Julianastraat en de Maria Louisestraat her in te richten als fietsstraat. We hebben vanuit de gemeenteraad opdracht gekregen om hier een fietsstraat van te maken, dit past beter bij de functie van primaire fietsroute die de Emmakade in het fietsnetwerk heeft. Grofweg is de intentie om hier een deel van de klinkers er uit te halen en hier rood asfalt aan te brengen om zo deze route comfortabeler en aantrekkelijker te maken voor fietsers. De reconstructie zelf zou plaats moeten vinden in het voorjaar van 2019.
Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om hier werk met werk te maken, dat zijn we op het ogenblik aan het inventariseren.
We hebben hiervoor een eerste ontwerp gemaakt om inzichtelijk te krijgen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dit zouden we graag op een 1e informatieavond willen presenteren met als doel zo veel mogelijk informatie op te halen vanuit de wijk, zodat we dat zo goed mogelijk kunnen meenemen. Tevens kunnen we op die avond dan de vervolgstappen en het daarbij behorende tijdspad presenteren.
De informatieavond vindt plaats op donderdagavond 13 september in het buurthuis in de Gysbert Japicxstraat. Bewoners van de Emmakade en de aangrenzende straten ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging van de gemeente.

zaterdag 7 april 2018 Fietsclub Oranjewijk

Op donderdag 17 mei start in de Oranjewijk een fietsclub. Je fietst langs de mooiste plekjes in en om Leeuwarden. Jong en oud, met een gewone of elektrische fiets, iedereen mag zich aansluiten bij de fietsclub.  

 

Op dinsdag 15 mei wordt er in het wijkgebouw een informatiebijeenkomst gehouden van 10.00 - 12.00 uur, en de eerste fietstocht, inclusief intake training, vertrekt op donderdag 17 mei om 10.00 uur, eveneens vanuit het wijkgebouw. Meer informatie vind je op: FB Oranjewijk.  

 

Aanmelden kan via het belangstellingsformulier.