Nieuws


 

donderdag 20 oktober 2016 Algemene Ledenvergadering

De Wijkvereniging Oranjewijk organiseert op vrijdag 28 oktober een Algemene Ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Buurthuis Gysbert Japicxstraat 51. Alle bewoners van de Oranjewijk zijn welkom, leden van de
vereniging zijn stemgerechtigd. Er staan drie punten op de agenda:

1. Vaststellen bestuursreglement - Voor de geplande aanvraag voor een
horecavergunning voor het buurthuis is een bestuursreglement opgesteld, deze
moet worden vastgesteld door de ALV.

2. Gezocht: nieuwe bestuurs- en wijkpanelleden - Het bestuur heeft twee nieuwe
leden nodig en ook het wijkpanel zoekt minimaal één extra lid. Het bestuur
vraagt de leden om mee te denken. Daarnaast is er ruimte voor een ieder om
zichzelf aan te dragen of om voorstellen voor kandidaten te doen.

3. Vaststellen jaarrekening 2015 - De jaarrekening is opgesteld en moet ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de ALV.

De documenten zijn op aanvraag beschikbaar via hylkegoudsewaard@gmail.comvrijdag 16 september 2016 Kinderactiviteiten gevraagd!

De kinderactiviteitencommissie bestaat sinds de zomer nog maar uit vier leden. Te weinig om veel activiteiten te organiseren voor de kinderen. Sint Maarten en Pasen worden nog wel georganiseerd, maar Sinterklaas wordt dit jaar helaas niet uitgenodigd bijvoorbeeld. Als de wijkbewoners of de kinderen leuke ideeën hebben, graag! Stuur een mailtje naar kinderactiveiten@oranjewijk.nl en de commissie ondersteunt je bij de uitwerking van je plan.

 

woensdag 7 september 2016 Open Monumenten Dag

Zaterdag 10 september is de Open Monumenten Dag en die staat dit jaar in het teken van 'Industrieel Erfgoed'. Het HCL heeft een handige wandel- en fietsroute uitgestippeld. In onze wijk zijn de machinekelder van de Beursbrug te bewonderen, Pakhuis Hartelust is open, zo ook Scheepstra's kantoorwarenfabriek, de eerste Kanaalsbrug en de voormalige meubelfabriek in de Gysbert Japicxstraat waar de Friese Modelbaan Club gehuisvest is. Aan de overkant is Emmastate geopend en je kunt ook een kijkje nemen bij Koopmans Meelfabrieken in de Merodestraat.
Van 10.00 tot 17.00 uur!
De smederij in de Blokhuispoort is die dag ingericht als infocentrum.
Meer info: Historisch Centrum Leeuwarden programma

woensdag 24 augustus 2016 Jubileum

Bij de Buurtsuper Albert Heijn Emmakade vieren ze vandaag feest. Willem Kuiper is 40 jaar in dienst bij Albert Heijn. Gefeliciteerd Willem Kuiper!

Foto: Andrea Möller

woensdag 27 juli 2016 Zomerglossy

De zomerglossy ligt weer bij iedereen op de deurmat! Geen komkommertijd in de Oranjewijk want het blad bestaat als vanouds weer uit 32 goed gevulde pagina's. Interviews met oud AH-Buurtsupermanager Erik-Jan Ruseler en met de Bourgondiër van de Willem Lodewijkstraat: Peter Jeeninga, het laatste deel over de levende legende Mata Hari en nog veel meer! (Foto: Andrea Möller)
Zomerglossy Oranjewijk 

dinsdag 5 juli 2016 Nieuwbouw Verkorte Weg

Het nieuwe appartementenblok op de Verkorte Weg is bijna af. De buurt is blij dat de hei- en bouwwerkzaamheden afgerond zijn. Op 15 augustus komen de eerste bewoners. (Foto: Gilbert Terpstra) 

donderdag 23 juni 2016 Facebook pagina Wijken en Dorpen

De gemeente Leeuwarden heeft een nieuwe Facebookpagina gemaakt: Wijken en Dorpen. Een pagina voor wijken, dorpen, wijkpanels, dorpsbelangen en buurtverenigingen. Een goede zaak! Er staan ook vele mooie foto's op van de dorpen en wijken. Jaap Schaaf schoot deze foto in de Oranjehof.
Facebookpagina wijken en dorpen 

maandag 16 mei 2016 Voorjaarsglossy

De Voorjaars-Oranjeglossy ligt weer bij iedereen op de deurmat! Dankzij de sponsors kunnen er weer vier nummers uitgebracht worden dit jaar. Dank Bakker Bart, Bosma & De Witte Makelaars, Bouw- en Scheepstimmerbedrijf Evert Jan Hoen, BW H Ontwerpers, Bed & Breakfast Emmaplein 5, Cadenza Catering, Chrispen Tekst & Communicatie, Comes Uitvaartzorg, Contagio Training, Coaching & Advies, De Casseres Advocaten, FysioFriso, Garage Emmakade, Haar Idee, Huisartsenpraktijk Westerman, het Nordwin College en Tandartsenpraktijk Emmaplein!

Oranjewijkkrant, Voorjaar 2016. 

maandag 18 januari 2016 Bonnenregen

Op 15 januari troffen meerdere Oranjewijkers een bon aan onder de ruitenwisser van hun auto. Ze kregen een bekeuring omdat ze geen parkeerontheffing hadden. Die hadden ze wel, maar de verlenging van de ontheffing was nog niet betaald. Omdat ze geen brief hadden ontvangen van de gemeente! Al snel bleek dat er iets mis was gegaan op de postkamer van de gemeente. Alle bekeuringen zijn geseponeerd en alle bewoners van de Oranjewijk ontvangen alsnog een brief over de verlenging.

 

Foto: LC. 

dinsdag 12 januari 2016 Inloop-speelmiddag

Op zondag 17 januari is er een inloop-speelmiddag in het buurthuis. Van 14.00 tot 17.00 uur kunnen de kinderen spelletjes en speelgoed meenemen en dan samen spelen.

Meer info: hylkegoudswaard@gmail.com

woensdag 6 januari 2016 Kerstboomactie

De Oranjewijk doet op de valreep toch nog mee aan de kerstbomenactie. Op vrijdag 8 januari komt Omrin de bomen ophalen. Deponeer uw kerstboom voor 15.00 uur bij de speeltuin!

dinsdag 5 januari 2016 Buurt Whatsapp

Sinds de zomer heeft de Oranjewijk een eigen Oranjewijk Whatsappgroep. Initiatiefnemer van deze groep is bewoner Willem Duiker. Inmiddels zijn er zo'n 50 Oranjewijkers bij aangesloten die elkaar informeren over zaken die niet pluis zijn of als er ergens hulp moet worden geboden. Op zich zijn er geen regels, maar deelnemers moeten in de wijk wonen en voor eigen rechter spelen is er niet bij, aldus Willem Duiker. Wie zich bij de groepsapp wil aansluiten kan het beste een mail sturen naar wijkpanel@oranjewijk.nl onder vermelding van naam en het mobiele telefoonnummer.