Nieuws


 

woensdag 4 januari 2023 Walking Dinner Oranjewijk 2023

In navolging van het zeer geslaagde en drukbezochte walking dinner in april 2022 wordt er binnenkort weer eentje georganiseerd en wel op vrijdag 24 maart 2023!

 

Voor en door Oranjewijkers! 

 

Op de website: Walking Dinner Oranjewijk 2023 staat alle informatie. En daar vind je ook de aanmeldformulieren, zowel voor deelnemers als voor koks.

Wees er snel bij! Want zonder de 1,5 meter maatregel en zo kunnen er nu weliswaar meer mensen aan tafel, maar de koks ontvangen maar drie keer een groepje van vier.

donderdag 22 september 2022 Plattegrond Garage Sale 24 september

Op 30 adressen in de Oranjewijk kun je zaterdag sneupen en shoppen tussen 12.00 en 16.00 uur. En daarna kunnen de voetjes van de vloer in de speeltuin (wijkfeest)!

 

#oranjewijk #garagesale #24september #plattegrond #feestelijk #sneupenenshoppen #wijkfeest

dinsdag 20 september 2022 Bouwplannen Hoek Romkeslaan - Zuidergrachtswal

In januari 2020 heeft de gemeente Leeuwarden plannen voor nieuwbouw (appartementen) op de hoek Romkeslaan - Zuidergrachtswal voorgelegd aan de Oranjewijk. Omwonenden waren kritisch over het plan. De gemeente en Achterbosch Architecten presenteerden 13 september jl. het nieuwe ontwerp waarbij rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. 

Iedereen die hierover vragen op opmerkingen heeft kan deze voor 27 september mailen naar wijkpanel@oranjewijk.nl. Het wijkpanel zal deze doorgeven aan de gemeente.

 

Nieuwbouw hoek Romkeslaan - Zuidergrachtswal

vrijdag 16 september 2022 Garage Sale: 24 september 2022

In navolging van de bruisende Garage Sale van 2017 organiseert de Wijkvereniging er dit jaar weer eentje. Dus haal alle spullen die je de afgelopen vijf jaar verzameld hebt- en waar je nu vanaf wil - van zolder of uit je kelder, stal ze op je stoep en gun ze een tweede of zoveelste leven! Doe je mee? Geef dit dan voor 22 september even door via wijkvereniging@oranjewijk.nl. Zij publiceren dan t.z.t. de adressen waar geshopt kan worden.

vrijdag 16 september 2022 Zomerfeest Oranjewijk 24 september 2022

Op 24 september organiseert de wijkvereniging weer een wijkfeest voor jong en oud. Met de enige echte Oranjewijkband: Milk & Alcohol, lekkere drankjes en een spaghettidiner van 'Smakelijk Maaltijdservice'. Entree volwassenen: € 5,= (incl. maaltijd en drankjes). Kinderen gratis. I.v.m. de catering graag opgeven voor 20 september via wijkvereniging@oranjewijk.nl!

vrijdag 17 juni 2022 Wijkkrant Zomer 2022

Van de redactie:

In een levendige wijk als de onze gebeuren kwartaal in kwartaal uit altijd opmerkelijke dingen. Onze buurtcafés en filmavonden zijn weer begonnen. De kinderen hebben paaspret gehad. Op 1 april heeft een flink aantal buurtgenoten het Walking Dinner beleefd, thuis aan tafel bij andere buurtgenoten. Op een andere speciale bijeenkomst kregen de vele vrijwilligers die onze wijk rijk is van de Wijkvereniging een feestelijke borrel aangeboden.Voor het geval u wat gemist mocht hebben van al dat opmerkelijks tonen wij u in dit nummer alsnog de hoogtepunten. We hopen u hiermee natuurlijk aan te moedigen om zelf ook mee te gaan doen aan de evenementen die komen gaan. U vindt ze lekker overzichtelijk opgesomd in de Activiteitenkalender pal voorin dit blad.

 

Wijkkrant Zomer 2022

maandag 2 mei 2022 Wijkkrant voorjaar 2022

Van de redactie:

 

Zoals het omslag van onze lenteglossy laat zien en

ook in de Oranjewijk/Tulpenburg en omstreken

overduidelijk blijkt zijn we in de lente aanbeland.

Corona lijkt zo goed als achter de rug en ons

buurthuis draait weer op volle toeren. Overal in de

wijk wordt geklust, verbouwd, gegraven, geharkt en

geschoffeld en dat vonden we zó opvallend dat we er

de achterkant van uw lijfblad aan gewijd hebben. Als

je dat allemaal ziet gaan je eigen handen wellicht ook

jeuken.

 

Veel plezier met deze nieuwe jaargang van de

ORANJEWIJK ONS KONINKRIJK.

 

Wijkkrant Voorjaar 2022

zondag 24 april 2022 Oranjewijk isoleert!

 

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

In april 2022 is de Oranjewijk verkozen tot officiële proeftuin van het programma aardgasvrije wijken (PAW). Dit is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, waarbij 74 wijken en dorpen in Nederland experimenteren met mogelijkheden om zonder aardgas woningen te kunnen verwarmen. Deze proeftuinen worden financieel ondersteund. Voor de Oranjewijk is € 3.800.000 beschikbaar gesteld.

 

Meer info is te vinden op de website van de NEO: Nieuwe Energie Oranjewijk

woensdag 22 december 2021 Wijkkrant Winter 2021

Van de redactie.

We leven in wonderlijke tijden. In de afgelopen drie maanden kon je hier in de Oranjewijk meemaken dat we een gezellig en goed bezocht buurtfeest beleefden in en om de speeltuin, dat de St. Maarten optocht niet doorging maar toch tal van lichtdragertjes zingend van deur tot deur scharrelden. En nu beleven we inmiddels weer met de avond-lockdown dat het de helft van elk etmaal stil is op straat en je kind noch kraai tegenkomt. De redactie van uw wijkkroniek heeft in elk geval van de leukste voorbije gebeurtenissen in de wijk tal van vrolijke foto’s gemaakt om u zo tegen oud en nieuw een hart onder de riem te steken.


Wijkkrant Winter 2021

vrijdag 9 april 2021 Voorlopig ontwerp De Klasse

Op 7 april 2021 heeft Dorenbos Architekten uit Gytsjerk het voorlopig ontwerp van De Klasse (Industrieel wonen in de Oranjewijk) ingediend bij de gemeente. In de uitvoerige plantoelichting staat beschreven hoe zij tot dit ontwerp zijn gekomen. De omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen van de gemeente met het verzoek om te reageren op het ontwerp. 

 

Voorlopig ontwerp De Klasse

maandag 29 maart 2021 Wijkkrant Voorjaar 2021

Van de redactie:

 

Het lentenummer van de ORANJEWIJK ONS KONINKRIJK ligt voor u klaar. Afgelopen december van het wonderlijke jaar 2020 leek dat er totaal niet in te zitten omdat de redactie gehalveerd raakte. Janny en Piet droegen hun deel over aan mogelijke opvolgers, de één vanwege haar vaste werk dat steeds meer tijd kost en de ander vanwege zijn ophanden zijnde verhuizing. Jammer, jammer maar meer dan bedankt voor alle energie die jullie vrijwillig in onze wijkkroniek hebben gestoken.


Voor de resterende tweekoppige redactie moest snel een wonder geschieden anders was uw blad ter ziele gegaan. En jawel hoor, via allerlei zichtbare en onzichtbare wegen is de redactie van dit lentenummer uitgegroeid tot maar eventjes zes personen: Annet, Erika, Fransje, Hein, Rita en Sita. Daarbij opgeteld de kinderredactie van 8 superenthousiastelingen (die u gelijk al op de cover ziet). We mogen met recht van een mirakel spreken!
 

OK zult u zeggen en merk ik dat ook aan de inhoud? Zeker wel want naast de vaste items waar u natuurlijk naar uitkijkt (zoals Russell, Nieuwe wijkbewoners en de columns & gedichten) zullen voortaan de 4 MIDDENPAGINA’S door de kinderredactie verzorgd worden. Ook starten we met een rubriek die NIEUWE INITIATIEVEN heet waarin allerlei wilde plannen worden geopperd waarop u zonder meer kunt intekenen als ze u aanspreken. Verder roert in de KOOKRUBRIEK steeds een wisselend iemand in de pannen en zal ook de ILLUSTRATIE van elk nummer door een andere creatieveling worden aangeleverd.


Kortom: volgens ons hebben we voor u een spannende en uitnodigende aflevering gemaakt van de ORANJEWIJK ONS KONINKRIJK.

 

Wijkkrant Voorjaar 2021

dinsdag 2 maart 2021 Brief aan de gemeente

Op 1 maart 2021 heeft het wijkpanel een brief aan de gemeente geschreven als reactie op de verbouwingsplannen van het pand van de voormalige vleesgroothandel De Klasse in de Gysbert Japicxstraat.

 

Brief Wijkpanel aan gemeente Leeuwarden